Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16627, Vás jako akcionáře Společnosti v souladu s článkem 8.4 stanov Společnosti zve na řádnou valnou hromadu Společnosti.

Řádná valná hromada Společnosti se uskuteční dne 1. července 2015 na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zasedací místnost č. 3, od 10:00 hod.

Celou pozvánku a více informací najdete v přiloženém dokumentu.