Služba Mobito ukončí svůj provoz k 1. prosinci 2015

S politováním oznamujeme, že k 1. prosinci 2015 ukončujeme provoz služby Mobito. Z tohoto důvodu vypovídáme všem zákazníkům služby v souladu s odst. 11.5 Všeobecných podmínek poskytování Služby Mobito Zákazníkům výpověď smlouvy o užívání služby Mobito z důvodu jejího ukončení. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Všechny smlouvy budou ukončeny po uplynutí stanovené výpovědní lhůty, a to k 30. listopadu 2015.

Více informací o ukončení služby na stránkách Mobita.