MOPET CZ a.s. v likvidaci

Budějovická 1912/64b
Praha 4, 140 00

e-mail: info@mopetcz.cz

IČO: 24759023


Upozornění:
Společnost MOPET CZ a.s. v likvidaci, IČ 24759023, sídlem Budějovická 1912/64b, 140 00, Praha 4 (dále jen “Společnost”), je s účinností od 1.1.2022 v likvidaci. Na uvedené adrese se nachází pouze sídlo Společnosti. V případě potřeby nás prosíme kontaktujte prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresu sídla Společnosti.Výzva věřitelům:
Oznámení likvidátora o vstupu Společnosti do likvidace a výzva věřitelům k přihlášení pohledávek. Likvidátor oznamuje, že Společnost byla rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti ze dne 14.12.2021 zrušena likvidací, a to ke dni 1.1.2022. Likvidátorem Společnosti byl jmenován Václav Adamec, nar. 19.1.1981, bytem Slunečná 2198, 252 28 Černošice. Likvidátor vyzývá všechny věřitele a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací, aby ve lhůtě 3 měsíce od zveřejnění druhé výzvy v Obchodním věstníku přihlásili své pohledávky na následující adrese: Václav Adamec, Slunečná 2198, 252 28 Černošice.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

MOPET CZ a.s v likvidaci, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.